Gå til innholdet
plastloftet

GRILSTAD HAR TATT PLASTLØFTET

Et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Målet er å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Emballasjen skal ivareta mange ulike funksjoner, og det er derfor viktig å se på emballasjen som mye mer enn avfall. Emballasjen skal beskytte produktet og er et viktig virkemiddel for å redusere matsvinn. Uten en riktig emballasje vil vi ikke kunne gi produktene den nødvendige holdbarheten. I tillegg skal emballasjen bidra til en effektiv produksjon og distribusjon.

Vi er den første spekematleverandøren i Norge som pakker i resirkulert plast. Vi har samarbeidet med Wipak om utvikling av den nye emballasjen, som både beskytter produktet, holder matsvinnet nede og gir minst mulig miljøavtrykk.

I tillegg er vi med i ReducePack hvor målet med prosjektet er å redusere plastforbruk og de miljømessige utfordringene knyttet til plast, samtidig skal emballasjens funksjon ivaretas.