Gå til innholdet
uten-navn-2

Distriktssjefer

Vestfold, Telemark og Agder                           
Runar Andreassen                                                                   
runar.andreassen@grilstad.no                               
Tlf: 48079237
                                                                                                            
Innlandet
Birgit Skotterud
birgit.skotterudg@grilstad.no
Tlf: 902 62 650

Østfold, Akershus og Innland
Geir Johan Nango
geir.nango@grilstad.no
Tlf: 982 45 108

Rogaland og Vestland
Johne Nordbø
johne.nordbø@grilstad.no
Tlf: 976 74 871

Midt-Norge og Nord-Norge
Jon-Helge Dybvik
jonhelge.dybvik@grilstad.no
Tlf: 950 75 795

Nordre Vestland og Sunnmøre
Rune Lødøen
rune.lodoen@grilstad.no
Tlf: 974 61 988

Vestlandet
Ståle Kallestein
stale.kallestein@grilstad.no
Tlf: 926 35 446