Gå til innholdet
uten-navn

Grilstad og Jæder etablerer slakteri sammen med lokale bønder på Otta

PRESSEMELDING, 7. OKTOBER, 2021: Lokale bønder og Jæder får med seg Grilstad på eiersiden i nye Gudbrandsdal Slakteri. Det skapes ny historie på Otta når et stort antall bønder og kjøttprodusentene Jæder og Grilstad sammen med fire kommuner investerer i alt 300 millioner i å bygge og drive Gudbrandsdal Slakteri. Både slakting, skjæring og foredling av storfe og småfe skal foregå på det som blir Norges mest bærekraftige slakteri. Byggingen starter allerede neste år.

Lokale arbeidsplasser
Gudbrandsdal Slakteri skal bruke lokale ressurser og skape lokale arbeidsplasser. Gudbrandsdalen har en betydelig husdyrproduksjon som nå skal foredles lokalt. Nå ser eierne fram til å bygge et solid og bærekraftig slakteri som i samarbeid med produsenter, samarbeidspartnere og kunder skal bidra til produksjon og foredling av gode norske råvarer. 

Ta vare på norsk landbruk
Eierne er opptatt av å ta vare på norsk landbruk. De håper at eierskap i det lokale slakteriet vil gi ekstra motivasjon til den nye generasjonen som vurderer om de skal overta familiegårdene. 

Kvalitet og bærekraft
Ambisjonene for det nye slakteriet samsvarer med målene til Jæder og Grilstad. De legger avgjørende vekt på kvalitet, gode, norske råvarer og et bærekraftig landbruk. Alt dette er på plass med etableringen av Gudbrandsdal Slakteri.

Engasjerte kommuner
Kommunene og mange bønder i Nord-Gudbrandsdal har jobbet med å få på plass et nytt slakteri på Otta helt siden Nortura for to år siden la ned sitt slakteri. Vertskommunen Sel stiller med tomt til det nye slakteriet og er aksjonær i eiendomsselskapet sammen med nabokommunene Vågå, Nord Fron og Lom. Tett og godt samarbeid med kommunene har gjort det mulig for Jæder og Grilstad å gå inn som eiere i Gudbrandsdal Slakteri. 

Kompetanse
Grilstad og Jæder er solide selskaper med lang fartstid og mye kompetanse på slakting, skjæring og foredling. De to kjøttprodusentene, som har mye felles i verdigrunnlaget, går inn som langsiktige partnere i det nye slakteriet i Gudbrandsdalen. Begge vil bidra positivt til Gudbrandsdal Slakteri med varemerker og kompetanse på varemerkebygging.

Daglig leder på plass
Terje Wester er ansatt som daglig leder i det nye slakteriet. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Fatland Jæren AS. Han vil tiltre 1. januar 2022.


Fra venstre: Ståle Gausen, Guro Espeland, Terje Wester, Jørgen Wiig, Terje Jonny Sveen og Noralf Espeland