Gå til innholdet
21562

GRILSTAD TILBAKEKALLER JUBELSALAMI ETTER SALMONELLAFUNN HOS RÅVARELEVERANDØR

Fire partier Jubelsalami og Jubelsalami med pepper kalles tilbake etter at det ble påvist Salmonella i en miljøprøve fra produksjonslokalet til en råvareleverandør. Det er ikke funnet bakterier i Grilstad sine produkter, råvarer eller produksjonslokaler. Bakterien ble påvist i en skrapeprøve fra produksjonslokalet til råvareleverandøren. Det ble ikke gjort funn i selve råvaren fra leverandøren.

Ikke påvist hos Grilstad
Det er ikke blitt påvist Salmonella hos Grilstad, verken i produksjonslokalene, råvarene eller i de ferdige produktene. Etter dialog med Mattilsynet, og for å unngå usikkerhet blant forbrukerne og kundene våre, trekker vi nå disse partiene fra markedet.

Grilstad trekker også tilbake et mindre parti med Grilstad spekeskalker, fordi det kan inneholde avskjær fra de berørte partiene med Jubelsalami.De berørte produktene er produsert i uke 2-5 2021. De kan identifiseres gjennom lot-nummeret som står trykket på pakken ved siden av datomerkingen. Grilstad gjør oppmerksom på at holdbarhetsdatoen ikke er relevant i denne sammenhengen.

Tilbakekallingen gjelder følgende produkter og lot-nummer:

 

Produkt

Lot-nummer

Jubelsalami 100g

L210250, L210340

Jubelsalami 170g

L210310, L210320, L210330, L210510, L210512, L210522

Jubelsalami 250g bordpakning

L210251

Jubelsalami løvtynn 100g

L210252

Jubelsalami m/pepper 100g

L210444

Grilstad spekeskalker

L210355, L210535, L210545, L210615


Produktene som er berørt fjernes nå fra butikkene. Grilstad ber de som har kjøpt produktet om å kaste det eller returnere det til butikken for å få refusjon.