Gå til innholdet
Stranda_Våre_utvalgte-liten web

Om dyrevelferd og Brennpunkt dokumentar, fra 19. juni 2019

Stranda merket eies og produseres av Grilstad AS. 
Vi i Grilstad har med sjokk og stor bekymring sett Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter». Det vi ser i denne filmen, er helt uakseptabelt og grove brudd på regelverket. Det gjør vondt å se dyr som lider. Det er ikke slik det skal være på norske bondegårder. Vi i Grilstad vet også at det gjør ekstra vondt å se slike bilder for alle de bøndene som jobber hardt hver dag for at dyra skal ha det bra og være friske.

Vi mener dette er en viktig dokumentar. Den avdekker forhold av stor betydning for samfunnet. Som en av Norges største innkjøpere av svinekjøtt og eier av Midt-Norge Slakteri vil vi i Grilstad ta vår del av ansvaret for å forsterke innsatsen for god dyrevelferd. Siden mattilsynets rapport fra tilsynsprosjektet på slaktegris i Rogaland i 2017--18 har vi i Grilstad løftet dette temaet på agendaen og startet arbeidet med å styrke dyrevelferden i bransjen. I denne første fasen ble følgende tiltak gjennomført: 

- Det viktigste forebyggende tiltaket for dyrevelferd er godkjenning som «helsegris besetning». «Helsegris» dokumenterer grisens helse, velferd, hygiene og oppstalling. Det er et system og et verktøy for bonde og veterinær. 
Vårt utgangspunkt er at alle våre leverandører skal være godkjente. Ved utgangen av mai 2019 hadde vi 100% av de store leverandørene inne i denne ordningen, og de siste små vil bli formelt godkjent i løpet av kort tid. 

- For å følge opp dyrevelferd løpende har vi fra våren 2018 tatt initiativ til egne revisjonsbesøk hos våre svinebesetninger i tillegg til den kontroll Mattilsynet, KSL og andre utøver. 

- Avvik som oppdages under revisjon, kan medføre tap av «helsegris godkjenning» med betydelige økonomiske sanksjoner. Brudd på lover og regelverk knyttet til dyrevelferd, varsler vi til Mattilsynet. 

- Skulle en bonde miste «helsegris godkjenning», medfører det umiddelbare trekk i betalingen på et nivå som merkes. 

- Skulle en bonde bryte lover og regler om dyrevelferd, kan gården også bli nektet kjøp av gris til oppfostring og derved tvinges ut av næringen. 

I etterkant av Brennpunkt-dokumentaren og den påfølgende debatten har vi tatt inn over oss at omfanget av dårlige holdninger og uakseptabel praksis nok er vesentlig mer utbredt i bransjen enn vi tidligere har forstått. Som konsekvens av dette er vi nå i ferd med å skjerpe våre tiltak både for å støtte og kontrollere leverandørene som leverer slaktedyr direkte til oss, og for å definere dyrevelferdskrav til underleverandører. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt, men så langt har vi igangsatt følgende tiltak: 

- Innføring av uanmeldte revisjoner av «Helsegris besetninger» 

- Bransjeenighet om at bønder som på grunn av brudd på lover og regler om dyrevelferd har blitt utestengt fra et slakteri, ikke skal kunne tas inn av et annet. 

- Økte økonomiske konsekvenser ved gjentatt tap av «helsegris godkjenning». 

- Innføring av krav til kompetansesertifikater, ikke bare for bonden, men også for andre som arbeider med dyrene. 

- Gjennomføring av kompetansebyggende og holdningsskapende samlinger av bønder som er tilknyttet vårt eget slakteri. 

- Utarbeidelse av dyrevelferdskrav til leverandører av stykningsdeler og kjøttsorteringer. 

Vi regner oss på ingen måte som ferdige med dette arbeidet, men siden våren 2018 har bidratt aktivt til forbedringer i bransjen og vi har forpliktet oss til å fortsette å ta ansvar for det.