Gå til innholdet
samfunnsansvar2

Stolte skapere av matglede - et ansvar

For å være stolte skapere av matglede hver dag, er det ikke bare kvaliteten på produktet som er viktig. Like viktig er det at vi med stolthet kan fremstille våre produkter med ansvar og omtanke for dyrenes velferd, miljøet rundt oss og forbrukerens helse. Ny kortversjon av Samfunnsansvar gir en oversikt på hva Grilstad setter fokus på og jobber med. Vi har valgt å rette fokus på fem prioriterte områder som støtter opp om FNs bærekraftmål, som vi skal etterleve med stolthet - hver dag.

Klikk på bilde under for å lese eller laste ned vår nyeste rapport: